Care sunt diferenţele între diferitele tipuri de UPS-uri?

Topologia Standby Este cea mai simplă arhitectură de UPS. În prezenţa tensiunii de reţea, ieşirea este alimentată direct de la intrare prin intermediul unui filtru foarte simplu. În cazul apariţiei unei pene de curent un releu comută ieşirea pe un invertor alimentat din baterii.
Avantaje: Design simplu, dimensiune mică, cost redus

Dezavantaje: Protecţie aproape inexistentă, timp transfer mare, calitate redusă

Topologia Line Interactive oferă în plus faţă de Standby o funcţie numită AVR (Automatic Voltage Regulation). În caz de depăşire a limitelor admise pentru tensiunea de intrare, un comutator special va selecta o altă înfăşurare de tensiune a transformatorului "Buck and Boost" astfel încât tensiunea de ieşire să rămână în parametrii prestabiliţi. Această tehnică permite obţinerea unei tensiuni de ieşire mai stabile în cazul unei tensiuni de reţea fluctuante. De asemenea au loc mai puţine transferuri în modul de funcţionare pe baterii, acestea putând fi menţinute încărcate pentru cazurile de urgenţă.

Avantaje: Gamă extinsă de tensiuni de intrare, cvasi-regularizare a tensiunii de ieşire, eficienţă, cost mai mic decât în cazul UPS-urilor cu dublă conversie
Dezavantaje: Protecţie redusă, timp transfer 10-50 ms (25 ms la modelele de uz general)

Topologia dublă conversie (online) Tensiunea de ieşire este generată în permanenţă de un invertor alimentat din baterii. În acelaşi timp bateriile sunt reîncărcate de un redresor. Această arhitectură a sistemului permite obţinerea unui timp de transfer zero în cazul apariţiei unei întreruperi ale tensiunii de reţea. Un comutator de bypass asigură continuitatea alimentării consumatorilor în cazul defectării electronicii sau a apariţiei de suprasarcini.
Avantaje:
Calitate perfectă a tensiunii la ieşire, regularizarea frecvenţei şi a factorului de putere, timp de transfer zero, izolare a intrării faţă de ieşire, bypass automat, fiabilitate ridicată
Dezavantaje:
Degajare de căldură în timpul funcţionării, randament, cost

UPS-uri cu ferorezonanţă controlată Topologia acestui tip de UPS are la bază un transformator special care utilizează principiul ferorezonanţei electromagnetice. Avantajul acestei tehnologii este imunitatea la perturbaţii şi capabilitatea de a furniza o tensiune de ieşire foarte constantă indiferent de tensiuneaaplicată la intrare. Transformatorul ferorezonant poate atenua perturbaţiile apărute la intrare în raportul 1000:1. Datorită curenţilor de scurgere extrem de mici, conform normelor de securitate în vigoare acest UPS este singurul atestat să alimenteze aparatură de uz medical.
Avantaje:
Imunitate la perturbaţii de reţea, calitate foarte bună a tensiunii la ieşire, izolare totală a intrării faţă de ieşire, cea mai bună protecţie de pe piaţă, corecţie factor de putere

Dezavantaje: Dimensiuni fizice, cost

La ce se referă redundanţa în cazul unui sistem redresor modular?
Redundanţa se referă la adăugarea în sistemul redresor a unui număr de module redresoare în plus faţă de cele necesare acoperirii cerinţelor de putere ale sistemului. Prin această metodă creşte fiabilitatea sistemului redresor, astfel încât în cazul defectării unui modul sistemul rămâne funcţional 100%. Tipic, majoritatea sistemelor redresoare folosite în telecomunicaţii folosesc redundanţă N+1, in care sistemul conţine un modul redresor în plus.
În ce constă funcţia de limitare a puterii debitate de redresoare?
Limitarea puterii este o funcţie oferită de redresoarele moderne, în care nivelul puterii de ieşire este menţinut constant indiferent de variaţiile tensiunii de ieşire. Această funcţie este utilă în special în condiţii de supraîncărcare, când unul sau mai multe module redresoare dintr-un sistem de cc sunt nefuncţionale şi este necesară o reîncărcare rapidă a bateriei descărcate.
Modulele redresoare Cordex au posibilitatea de a-şi limita puterea de ieşire la un procent din puterea lor maximă. Utilizatorul are posibilitatea de a introduce din softul controlerului limitarea dorită.
Ce semnificaţie are unitatea U?

U este o unitate de lungime folosită în mod uzual pentru exprimarea înălţimii echipamentelor într-o incintă tip rack. 1U = 1,75 inch = 44,45mm. Uneori se foloseşte şi exprimarea RU (Rack Unit)

De exemplu un echipament cu înălţimea 2U va avea 3,5 inch sau 88,9mm

Ce se înţelege prin module "hot swap" sau "hot plug"?
Este vorba despre module redresoare sau invertoare special proiectate pentru a putea fi adăugate sau scoase într-un sistem redresor (respectiv invertor) modular aflat în serviciu, fără a fi necesară întreruperea funcţionării sistemului şi fără afectarea consumatorilor.
Toate redresoarele seriei Cordex sunt de tip "hot swap"
Ce reprezintă timpul de backup?

Timpul de backup la un sistem de electroalimentare în curent continuu este perioada de funcţionare în sarcină în timpul unei pene de curent în care bateria de acumulatori se descarcă până la tensiunea de 1,75V/celulă.

Ce reprezintă parametrul MTBF?
MTBF este un parametru folosit pentru exprimarea fiabilităţii unui echipament. MTBF = Mean Time Between Failures. Este o valoare statistică care cuantifică timpul mediu între două defectări. În general se calculează prin una din metodele Telcordia (definit în SR-332) sau MIL-HDBK 217F. Cu cât parametrul MTBF este mai mare, echipamentul are şanse mai mici de a se defecta.
Ce reprezintă abrevierea SNMP?
SNMP = Simple Network Management Protocol. Este un set standard de reguli pentru transmiterea şi recepţionarea de date. Dezvoltate în 1988, aceste reguli oferă o bază pentru softurile de reţea şi firmware.
Ce este compensarea în temperatură şi la ce foloseşte?
Compensarea temperaturii într-un sistem de cc este procedeul de variere a tensiunii de încărcare aplicate bateriei de acumulatori în funcţie de temperatura bateriei.
Sub 25°C acumulatorii necesită o tensiune de reîncărcare mai mare decât cea nominală, iar la temperaturi de peste această valoare tensiunile trebuie să fie mai mici. Astfel, dacă bateria este încărcată sub 25°C la o tensiune prea mică, încărcarea nu va fi suficientă. În acest caz durata de viaţă a bateriei va fi redusă iar capacitatea ei de a genera curent va fi scăzută. Aplicând o tensiune de încărcare prea mare la temperaturi peste 25°C, se va degaja foarte multă căldură, existând pericolul de ambalare termică care în final duce la distrugerea acumulatorilor.
Aceste probleme pot fi eliminate prin introducerea unui sistem adecvat de compensare a temperaturii. Toate controlerele seriei Cordex oferă în mod standard această funcţie.
Ce reprezintă numarul lui Peukert?

Numărul lui Peukert este un indicator al rezistenţei interne a unui acumulator, fiind un parametru pe bază căruia se poate evalua capacitatea acestuia de a genera curent în timp. Acest număr este un exponent în ecuaţia lui Peukert

T = C / In

unde T = timpul în ore, C = capacitatea teoretică în amperi oră, I = curentul în amperi, n = numărul lui Peukert

Numărul lui Peukert poate lua valori cuprinse între 1 si 2. Cu cât acest numar este mai apropiat de 1, cu atât acumulatorul este mai performant şi poate face faţă mai bine unei aplicaţii care solicită un curent mare în timp scurt.
În concluzie, chiar dacă două baterii au capacitatea egală, asta nu înseamna că oferă aceeaşi performanţă în timp.
Controlerele Cordex au încorporat în software un calculator cu care se poate afla numărul lui Peukert pe baza introducerii unor parametri din fişa tehnică a acumulatorului.

Ce factori determină viaţa unui acumulator VRLA?

Viaţa unui acumulator capsulat este determinată de mai mulţi factori. Cei mai importanţi sunt temperatura, adâncimea şi rata descărcării, numărul de cicluri încărcare-descărcare.


Care e diferenţa dintre aplicaţiile de tip FLOAT şi cele ciclice?

Într-o aplicaţie FLOAT bateria de acumulatori se încarcă în mod constant şi se descarcă doar ocazional. Un exemplu de aplicaţie FLOAT îl reprezintă sistemele de electroalimentare pentru telecomunicaţii, unde bateria este solicitată doar în timpul penelor de tensiune.

În aplicaţiile ciclice bateria este încărcată şi descărcată în mod regulat. Bateriile de stocare a energiei folosite în sistemele de energie regenerabilă sunt un exemplu de aplicaţie de funcţionare ciclică.

Ce efect are supraîncărcarea asupra acumulatorilor?

Încărcarea excesivă este cel mai distructiv proces din viaţa unui acumulator. Curentul excesiv de încărcare face ca părţi din stratul de oxid de pe plăcile acumulatorului să se desprindă şi să cadă pe fundul recipientului. De asemenea supraîncălzirea apărută duce la evaporarea apei din electrolit. În zonele unde nu mai există stratul de oxid, plăcile devin inactive, reducând capacitatea acumulatorului. Acumulatorii capsulaţi sunt de asemenea vulnerabili la această problemă, în special datorită faptului că apa evaporată datorită supraîncălzirii nu poate fi completată.