Alimentarea cu energie electrică de calitate este critică pentru aparatele de uz medical. Fie că e vorba de aparate de laborator sau de aparate complexe de investigaţie, este extrem de important ca acestea să fie alimentate în permanenţă cu o tensiune aflată în parametrii nominali solicitaţi de producătorul aparatului. Acest deziderat se poate atinge alimentând aparatul prin intermediul unei surse neîntreruptibile cu dublă conversie. Majoritatea UPS-urilor monofazate de pe piaţă (multe chiar din categoria superioară de preţ) sunt de tip Line Interactive. Deşi oferă protecţie adecvată pentru majoritatea aplicaţiior IT, timpul de transfer la trecerea pe funcţionarea din baterii şi gradul redus de imunitate la perturbaţiile din reţeaua electrică nu fac din acest tip de UPS o alegere fericită pentru alimentarea unor aparate medicale sensibile.

La UPS-urile cu dublă conversie tensiunea de ieşire este generată în permanenţă de un invertor controlat digital alimentat din baterii. Bateriile sunt încărcate în acelaşi timp de un redresor intern. Această arhitectură a sistemului prezintă avantaje majore cum ar fi calitatea perfectă a tensiunii la ieşire, regularizarea frecvenţei şi a factorului de putere, timp de transfer zero, izolare a intrării faţă de ieşire, fiabilitate ridicată. Un comutator automat de bypass asigură continuitatea alimentării consumatorilor în cazul defectării electronicii  sau în cazul apariţiei unei suprasarcini. Timpul de transfer zero se referă la perioada de timp necesară comutării alimentării aparatelor de pe reţea pe invertorul din UPS. La UPS-urile Line Interactive acest timp este de cateva zeci de milisecunde, suficient pentru perturbarea funcţionării multor aparate de uz medical.

Pentru spitale şi clinici oferim UPS-uri trifazate cu dublă conversie de putere mare care pot proteja întreaga clădire, asigurând funcţionarea fără întrerupere a tuturor consumatorilor până la pornirea generatorului de urgenţă. În asemenea situaţii nu mai este necesară echiparea fiecărui aparat cu sursa proprie de mică putere.
Pentru aplicaţii critice cum ar fi sălile de operaţii oferim sisteme de electroalimentare redundantă, compuse din două sau mai multe UPS-uri care funcţionează în paralel, astfel încât în cazul defectării unuia din ele celălalt să preia consumatorii automat. Astfel se elimină riscul de a rămâne fără tensiune, indiferent de ce se întâmplă.


La toate sursele neîntreruptibile din portofoliul Alphapower este posibilă echiparea cu baterii de acumulatori care să ofere autonomia dorită pentru aplicaţia la care sunt folosiţi. Astfel este posibilă obţinerea unor autonomii suficient de mari care să permită încheierea unui ciclu de diagnoză sau a unei operaţiuni mai lungi de ordinul zecilor de minute sau orelor.