Sistemele pentru alimentarea lifturilor în situații de urgență asigură o sursă de energie de rezervă care permite funcționarea liftului în cazul apariției unei situații de urgență. Operarea liftului se face doar sub control manual, cu îndeplinirea standardelor europene referitoare la evacuarea de urgență.

 

Problematica

În situația apariției unei situații de urgență în care se impune evacuarea unui imobil cu mai multe etaje: (incendiu, cutremur, explozie, inundație, furtună, infestarea cu gaze sau substanțe chimice periculoase, etc.), în cele mai multe cazuri la un moment dat apare și o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Dacă sistemul de alimentare de rezervă al clădirii este afectat sau nu există, lifturile sunt nefuncționale. Evacuarea persoanelor de la etajele superioare se poate face doar pe scări, iar unele persoane pot rămâne blocate în cabina liftului dacă sunt surprinse acolo de pana de curent.

 

Chiar dacă în clădire există alimentare cu curent electric, în general nu este permisă operarea lifturilor în cazul unui incendiu. Scopul principal al acestei interdicții este să se prevină chemarea, respectiv deschiderea ușii liftului la etajele unde există foc sau fum intens. În funcție de clădire și de decizia administratorului clădirii, sunt acceptate excepții de la această regulă în anumite condiții. Astfel, dacă se iau măsuri ca liftul să nu se poată deschidă la etajele cu probleme, acesta poate fi folosit pentru evacuarea persoanelor.

 

O sarcină legală importantă a administratorului clădirii o constituie evacuarea în mod civilizat și eficient a persoanelor cu handicap locomotor din clădire, problemă rezolvabilă doar cu un lift funcțional. Conform cerințelor valabile în Comunitatea Europeană concretizate în standardul EN 81-76:2011, lifturile desemnate pentru evacuarea persoanelor cu dizabilități trebuie să poată îndeplini o serie de funcții specifice. Una din aceste funcții se referă la necesitatea ca în timpul unei situații de urgență liftul să poată fi operat doar sub control manual autorizat.

 

Din fericire există un sistem care poate fi folosit pentru operarea liftului în toate situațiile de mai sus, el fiind utilizat cu succes de mai mulți ani în toată lumea. Acest sistem se află în portofoliul Alphapower sub denumirea APALSU. Echiparea liftului cu un asemenea sistem asigură și conformitatea cu Directiva Europeană 2014/33/EU, care se referă la faptul că ascensoarele trebuie echipate cu mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină.

 

Principiul de funcționare

Construit pe baza unui echipament de electroalimentare industrial de înaltă fiabilitate, sistemul APALSU înmagazinează energie electrică într-o baterie de acumulatori moderni fără întreținere. În majoritatea timpului sistemul se află într-o stare de standby în care consumă foarte puțină energie electrică (30-100W), nu generează căldură și nu face zgomot. Liftul este alimentat direct din rețea, printr-un circuit de bypass.

În cazul apariției unei situații de urgență sistemul trece automat din starea de standby în starea activă, fiind pregătit pentru alimentarea liftului. Conform legislației, operarea liftului în situații de urgență se poate face doar de către o persoană autorizată. Această persoană acționează cu ajutorul cheii de acces o telecomandă din care se comută alimentarea liftului de pe rețea pe APALSU. Evacuarea persoanelor se va face în mod controlat de către o persoană desemnată în acest scop, aflată în legătură permanentă cu operatorul telecomenzii. Sistemul se dimensionează în așa fel încât să poată asigura energia necesară funcționării liftului pentru minim 10 curse complete într-o perioadă de 60 minute.

 

 

Instalare

Sistemul se livrează "la cheie", sub formă de kit de instalare cu toată conectica și accesoriile necesare. Astfel instalarea se poate face ușor de către un subcontractor sau de firma care se ocupă de întreținerea lifturilor. În pachet se livrează următoarele componente

  • Unitatea centrală sub formă de cabinet metalic compact. În funcție de varianta aleasă, este posibil ca bateria de acumulatori să fie montată într-un cabinet separat. Instalarea se va face într-o locație ventilată, cât mai aproape de lift.
  • Panoul de distribuție cu bypass. Se montează pe perete, în apropierea APALSU și se livrează în avans, astfel încât instalatorul să poată face conexiunile necesare la instalația electrică. Din acest panou se poate comuta manual modul de alimentare al liftului: direct din rețea sau din sistemul de backup APALSU.
  • Telecomanda pentru acționare, prevăzută cu cheie și indicator luminos de funcționare. Se montează în locația desemnată pentru evacuare, preferabil pe perete.

 

Detaliile tehnice sunt disponibile pe pagina produsului, dând click aici